Plustjänster

Vi hjälper dig att få alla bitarna av fastighetsförvaltningen på plats. Vi har lång erfarenhet av att utarbeta underhålls- och driftsplaner för fastighetsskötsel i enlighet med AFF.

• Drift- och underhållsplanering

Din långsiktiga ekonomibesparing

• Statusbesiktningar

Din grund för investeringskalkyler

• AFF-konceptet

Du säkerställer beställning av kvalitetssäkrade tjänster

• Teknisk och Ekonomisk fastighetsförvaltning

Erfarenhet som ger dig ett bekymmersfritt ägande

• Projektledning

Din partner i umgänget med entreprenörer