Termografi

Genom termografi kan vi bland annat genomföra energi-besiktningar, kontrollera elanläggningar och genomföra en byggnadsteknisk bedömning.

Vid termografi används en värmekamera för att studera värmeläckage.