Energibesiktningar

Med en genomförd energideklaration får du ett utmärkt tillfälle att komma åt kostnader som gör att du får en energieffektivare fastighet, och därigenom en bättre ekonomi. Vår erfarenhet tillsammans med våra kunniga medarbetare gör oss till en trygg och kunnig leverantör.

Vår långa erfarenhet av att utföra energideklarationer på både större och mindre byggnadsbestånd samt enfamiljsvillor gör att du tryggt och enkelt kan vända dig till oss för att beställa uppdrag.

Att anlita oss är tryggt

Dantek Konsult har certifierad energiexpert för att utföra energideklaration enligt Boverkets regler. Samtidigt har vi erfarenhet av att utarbeta underhålls- och genomför även statusbesiktningar.

Inom specialområdet kylteknik erbjuder vi både utbildning och information för företag och har en lång kompetens av läraruppdrag inom området kylteknik för fastigheter.

Vi erbjuder även tjänster inom ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning.

Våra kvalitetssäkrade arbetsmetoder

Besiktningen genomförs hos fastighetsägaren, beskrivning av fastigheten
Genomgång av befintliga ritningsunderlag, OVK - status
Studier av befintliga/presenterade energiförbrukningar, beslut om tidsåtgång
Genomförda förändringar (Om/Tillbyggnader, Energisparåtgärder)
Energisparberäkningar, energideklaration